wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » REGULAMIN
Producenci
Opinia o produkcie
Polecam sklep i produkty stąd,Zamówiłem kilka rzeczy za jednym zamachem.Wszystko ok.Realizacja zamówienia szybka!Na pewno skorzystam jeszcze z produktów…
Ocena produktu 5/5
KONTAKT
  • E-mail:sklep@swiat4lap.pl
  • Godziny działania sklepuod 9.00 do 17.00 od Poniedziałku do Piątku

REGULAMIN

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy
ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (MiMax Paweł Moroz, ul. Tarnogórska 109A/2, 44-100 Gliwice). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


 

REGULAMIN SKLEPU Świat4łap

 
1. Sklep internetowy Świat4łap prowadzony jest przez firmę MIMAX Paweł Moroz, 44-100 Gliwice, ul. Tarnogórska 109a/2, NIP: 631-239-98-83, REGON:241768102, sklep@swiat4lap.pl, tel. 690-66-22-36
Biuro Obsługi Klienta (BOK) wraz z Punktem Odbiorów Osobistych znajduje się pod adresem:
Gliwice 44-102, ul. Sztabu Powstańczego 5

 
2. Sklep Świat4łap prowadzi sprzedaż towarów z zakresu artykułów zoologicznych. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych orazprawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 
3.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Świat4łap są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT). Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy oraz opłat dodatkowych. Koszty dostawy zależą od klienta i wybranego przez niego sposobu dostawy zamówionych produktów. Do opłat dodatkowych zaliczamy opłatę dodatkową za wybraną formę płatności (pobranie)
 
4.Kupującym może być osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 
5. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową http://www.swiat4lap.pl
Po dokonaniu zamówienia w koszyku naszego sklepu internetowego (przyciśnięcie przycisku "ZAMAWIAM i PŁACĘ") automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o złożonym zamówieniu.

 
6. Dane osobowe podane w trakcie procesu zakupu sluza do obsługi transakcji. Kupujący podając dane osobowe, potwierdza ze są one zgodne z prawdą. Kupujący ma prawo wglądu w dane , ich uaktualnianie lub ich usunięcie poprzez kontakt ze sklepem drogą mailową lub telefoniczną (podano w punkcie 1)
 
7. Na  zamówione towary w sklepie internetowym Świat4łap wystawiany jest paragon lub Faktura Vat. 
UWAGA! Ze względu na fakt, że paczki
przygotowywane są przed wystawieniem dowodu zakupu, paragon/fakturaza zamówienie znajduj się W KOPERCIE POD LISTEM PRZEWOZOWYM

 
8. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu braków magazynowych lub niemożliwości sprowadzenia towaru w związku z ich brakiem u dostawców, sklep informuje o tym swoich klintów drogą elektroniczną lub telefoniczną, umożliwiając zamianę brakujących produktów lub rezygnację z zakupu.
 
9. Zamówione towary wysyłane są do klienta zwykle w ciągu 1-2 dni od zaksięgowania wpłaty za zamówienie. Wysyłka towarów za pobraniem realizowana jest niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia (w ciągu 1-7 dni).
W okresach nasilenia sprzedaży (święta, długie weekendy) czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu ze względu na opóźnienia w dostawach realizowanych przez firmy kurierskie.

 
10. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez klienta w chwili składania zamówienia:
a) kurier
b) Poczta Polska

b) Odbiór osobisty

Firmy świadczące usługi spedycyjne, są firmami niezależnymi od Świat4łap.
11. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) przedpłatą na konto - przelew bankowy
b) kurierowi za pobraniem
c) gotówka w Punkcie Odbiorów Osobistych
d) płatność kartą w Punkcie Odbiorów Osobistych
e) szybkie przelewy - DotPay 
Sposób płatności za towar można dokonać w momencie składania zamówienia.
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.

12. Sklep Świat4łapzastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w następujących przypadkach:
a) brak wpłaty za zamówienie w terminie do 7 dni od dnia złożenia
b) brak jakiegokolwiek kontaktu z klientem w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia
c) nieodebrania nieopłaconego zamówienia w Punkcie Odbiorów Osobistych w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 
13. Klient, będący jednocześnie konsumentem, dokonujący zakupu który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu Świat4łap, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Aby skutecznie odstąpic od umowy klient zobowiązany jest złozyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia określonego w art. 28 ustawy o prawach konsumenta*. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta - z informacją o chęci odstąpienia od umowy.
W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użycia, nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to równieżoryginalnego opakowania.
Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi koszty odesłania produktu do Sprzedawcy. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć kserokopię faktury VAT lub paragonu i dostarczyć do siedziby firmy.
Zwrot uiszczonej przez klienta wpłaty zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez klienta zwrotu towaru na podane przez klienta konto.
*Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
- obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –
od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
- polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony –
od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 
14.Zakupione i dostarczone towary objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora, i posiadają kartę gwarancyjną (produkty, które takiej karty nie posiadają, nie są objęte gwarancją). Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna oraz dowód zakupu: paragon lub faktura VAT. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek jego nieprawidłowego używania.
 
15. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia oraz sporządzić protokół szkody kurierskiej oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 
16. Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy, po uprzednim zgłoszeniu sprzedawcy usterki (telefonicznie lub e-mailem na adres sklep@swiat4lap.pl). Do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis wady produktu oraz wszelkie związane z towarem dokumenty. Towar należy wysłac na adres Biura Obsługi Klienta sklepu Świat4łap.
W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji Kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić Kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
 
17. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży między sklepem, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z poniższym punktem.
Rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy usługodawcą, a usługobiorcą (klientem) niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.
 
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014

Regulamin Sklepu PDF
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy WORD
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy PDF

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu